Բլոգիզմ© Ապագայի գովազդ կամ գովազդը ապագայում…

INECOBANK

 

“ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ գրանցվել է 1996 թվ. փետրվարի 7-ին (ՀՀ ԿԲ Բանկային արտոնագիր No 68):
Բանկը ունի ութ մասնաճյուղ` Կորյուն, Աբովյան 18, Արաբկիր, Նոր Նորք, Գյումրիի, Վանաձորի, Հրազդանի և Արմավիրի:

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿԸ ակտիվ գործունեություն է ծավալում.

 • հաշվի սպասարկման,
 • առեւտրային վարկերի տրամադրման,
 • սպառողական վարկերի տրամադրման,
 • երաշխիքների և ակրեդիտիվների տրամադրման,
 • ավանդների ընդունման,
 • վճարային քարտերի թողարկման եւ սպասարկման,
 • ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով գործառնությունների իրականացման,
 • երաշխիքների եւ ակրեդիտիվների տրամադրաման եւ այլ ոլորտներում:

“ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն հանդիսանում է`

 • SWIFT միջազգային վճարային համակարգի անդամ
 • Money Gram միջազգային վճարային համակարգի անդամ
 • Համաշխարհային Բանկի ՓՄՁ վարկավորման ծրագրի մասնակից
 • USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող ամերիկյան ShoreBank Advisory Services կողմից իրագործվող ՓՄՁ վարկավորման ծրագրի մասնակից
 • Եվրասիա հիմնադրամի ՓՄՁ վարկավորման ծրագրի մասնակից
 • Լինսի հիմնադրամի ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագրի գործակալ բանկ
 • ArCa վճարային համակարգի լիիրավ անդամ և բաժնետեր
 • USAID կազմակերպության կողմից իրագործվող Վարկային երաշխիքների ծրագրի մասնակից Բանկ
 • KFW բանկային խմբի գործընկեր բանկ
 • MasterCard միջազգային վճարային համակարգի աֆիլացված անդամ
 • Եվրոպական Վերակառուցման և Զարգացման Բանկի (EBRD) գործընկեր Բանկ` համատեղ իրականացվող Միկրո և Փոքր Ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագրի շրջանակներում
 • Եվրոպական Վերակառուցման և Զարգացման Բանկի (EBRD) գործընկեր Բանկ` համատեղ իրականացվող Առևտրի ֆինանսավորման ծրագրի (TFP) շրջանակներում
 • Եվրոպական Վերակառուցման և Զարգացման Բանկի (EBRD) գործընկեր Բանկ` համատեղ իրականացվող Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագրի շրջանակներում
 • DEG գործընկեր Բանկ` համատեղ իրականացվող Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագրի շրջանակներում
 • ADB գործընկեր Բանկ` համատեղ իրականացվող Փոքր և Միկրո Ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագրի շրջանակներում
 • OFID կազմակերպության գործընկեր Բանկ համատեղ իրականացվող առևտրի և փոքր ու միջին բիզնեսի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում
 • IFC կազմակերպության գործընկեր Բանկ համատեղ իրականացվող փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) վարկավորման և հիփոթեքային շուկայի զարգացման ծրագրի շրջանակներում
  Բանկի աուդիտորն է “KPMG” ընկերությունը:

Բանկը յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար հաստատում է տարեկան ծրագիր, որը բաղկացած է բանկի տարեկան բյուջեից և բանկի տարեկան աշխատանքային (միջոցառումների) ծրագրից: Բանկի տարեկան ծրագիրը հիմնվում է հեռանկարային զարգացման ծրագրի վրա: Տարեկան ծրագրի հետ միաժամանակ Բանկի խորհուրդը հաստատում է.

 • Այն հիմնական չափանիշները, որոնց առկայության պարագայում ծրագիրը կհամարվի կատարված, թերակատարված կամ գերակատարված,
 • Բյուջեից շեղումների բացատրության ենթակա սահմանաչափերը,
 • Տարեկան ծրագրի կատարողականից կախված` Բանկի աշխատակիցների խրախուսման սկզբունքները

Վերը նշված սկզբունքները հիմք են հանդիսանում Բանկի տարեկան ծրագրի կատարողականը և գործադիր մարմնի աշխատանքը գնահատելու համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s